Punkt adopcyjny

Punkt Adopcyjny powstał w 2014 roku, z inicjatywy Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Jest on współfinansowany przez Urząd Miasta Pruszkowa w 82,99% w ramach dotacji, przydzielonej na wypełnienie zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy. Pozostały udział procentowy finansowany jest przez członków PSnRZ, oraz licznych darczyńców, którym los bezpańskich zwierząt nie jest obojętny.

Szczegółowe informacje, dotyczące otrzymanej dotacji znajdziecie Państwo na stronie:
www.pruszkow.pl/dla-mieszkancow/wydzial-ochrony-srodowiska/ochrona-zwierzat

 

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/TjVOAhXNkYo” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>