Zasady adopcji

Warunki adopcji kota lub psa

1.. Adoptujący musi być osobą pełnoletnią, świadomą obowiązków jakie niesie za sobą opieka nad zwierzęciem

2.  Nie można przekazać zwierzęcia osobom trzecim

3. Obowiązuje ankieta oraz wizyta przed adopcyjna

4. Należy podpisać umowę adopcyjną, zobowiązującą do odpowiedniej opieki nad zwierzęciem

5. Osoba adoptująca psa zobowiązuje się:

 • traktować psa zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
 • powiadomić osobę oddająca zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,
 • zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
 • zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,
 • nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do celów obronnych,
 • nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
 • zapewnić psu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
 • pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub wykastrować,
 • w najdogodniejszy sposób (list, e-mail, telefon) udzielać informacji osobie oddającej psa do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia

6. Osoba adoptująca kota, zobowiązuje się:

 • zapewnić kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.
 • zapewnić kotu staranną opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
 • powiadomić osobę, oddającą kota w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
 • w razie gdyby zwierzę nie spełniło oczekiwań adoptującego odda je osobie, od której je otrzymał/a (nie odda go osobom trzecim ani do schroniska, nie wyrzuci go).
 • nie rozmnoży powierzonego zwierzęcia, wykastruje je zaraz po osiągnięciu dojrzałości płciowej (nie dotyczy kotów oddawanych już jako kastraty). Orientacyjny termin tego zabiegu to:………………………….
 • w najdogodniejszy sposób (list, email, telefon) będę udzielać informacji osobie oddającej o przystosowaniu się kota do nowych warunków życia.
 • zabezpieczy, co najmniej jedno pomieszczenie (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna, a w przypadku kotów wychodzących oznakuje kota mikrochipem.
 • umożliwi odwiedziny osoby wydającej kota lub osoby przez nią wskazaną przed wy-adoptowaniem kota w celu sprawdzeniu warunków bytowych jak i po adopcji kota w celu potwierdzenia wypełnienia wyżej wymienionych warunków niniejszej umowy.
 • jeśli zobowiązania będące przedmiotem niniejszej umowy nie zostaną przez Adoptującego wypełnione, zobowiązuje się on do oddania kota bez protestu osobie wydającej kota.