Kim jesteśmy

Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt powstało w 2013 roku z inicjatywy mieszkańców, którym nie jest obojętny los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. 

Jesteśmy grupą zwierzęcych pasjonatów, która nie może przejść obojętnie obok potrzebującego psa czy kotka. Staramy się pomagać zwierzakom na wszystkie możliwe sposoby, a nagrodą za nasze starania są szczęśliwi podopieczni w nowych domach. Stowarzyszenie jest też okazją do nawiązania znajomości ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, promując tym samym adopcje zwierząt oraz odpowiednią opiekę nad nimi.

Krzysztof Maziarz i Diesel Ilona Mlastek z Jackiem Dorota Halawa Agata Gałka i Agatka Małgosia Potocka z Jackiem Marcel Piątkowski i Luna Tomasz Piątkowski, Monika Czech i Marta Dziurdziak