Przydatne informacje

Na terenie Gminy Pruszków funkcjonuje Eko Patrol Straży Miejskiej, który realizuje zadania z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych. Jedną z podstawowych czynności realizowanych przez strażników z Eko Patrolu jest odławianie bezdomnych (w tym chorych i po wypadkach) psów na terenie Gminy Pruszków, które następnie trafiają na Punkt Adopcyjny, gdzie czeka na nich bezpieczny kąt, wyżywienie, leczenie, a przede wszystkim szansa na nowy, kochający dom.

Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt nie ma prawa przyjąć na Punkt Adopcyjny psa, który nie został dostarczony przez funkcjonariuszy Eko Patrolu, co zostaje poprzedzone przyjęciem zgłoszenia przez Straż Miejską. Bardzo prosimy o kierowanie zgłoszeń w pierwszej kolejności na poniższe numery telefonu:

(0-22) 758 66 49 – Straż Miejska w Pruszkowie

986 – Straż Miejska – numer alarmowy ogólnopolski

Członkowie Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt realizują cele statutowe na terenie gminy na wiele sposobów. Przykładem takiego działania są akcje odławiania i sterylizacji bezdomnych kotów. Członkowie Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt realizujący działania w terenie, posiadają aktualne legitymacje członkowskie, których wzór znajduje się poniżej.

Wzór-legitymacji-członkowskiej-PSnRZ